Phóng viên Báo Lao Động đoạt giải nhất ảnh Master Cup (Mỹ)