Ông Võ Việt Chung thừa nhận đã sai sót khi để Lê Âu Ngân Anh tham gia Hoa hậu Đại dương

Ông Võ Việt Chung và thí sinh Lê Âu Ngân Anh trong phút đăng quang.
Ông Võ Việt Chung và thí sinh Lê Âu Ngân Anh trong phút đăng quang.