NSND Bạch Tuyết lần đầu nói về mối quan hệ với NSND Lệ Thủy

NSND Bạch Tuyết và Lệ Thủy là "cây đa cây đề" trong giới cải lương. Ảnh: NSCC.
NSND Bạch Tuyết và Lệ Thủy là "cây đa cây đề" trong giới cải lương. Ảnh: NSCC.
NSND Bạch Tuyết và Lệ Thủy là "cây đa cây đề" trong giới cải lương. Ảnh: NSCC.
Lên top