NSƯT Vũ Luân: "Từng trở thành hiện tượng vì giống cha nuôi NSƯT Vũ Linh"

Vũ Luân được khen giống cha nuôi Vũ Linh. Ảnh: NSCC.
Vũ Luân được khen giống cha nuôi Vũ Linh. Ảnh: NSCC.
Vũ Luân được khen giống cha nuôi Vũ Linh. Ảnh: NSCC.
Lên top