MC Quyền Linh kể lý do bất chấp nguy hiểm đi cứu trợ bà con vùng dịch

MC Quyền Linh chia sẻ hành trình tham gia hỗ trợ bà con thời dịch. Ảnh: MCV.
MC Quyền Linh chia sẻ hành trình tham gia hỗ trợ bà con thời dịch. Ảnh: MCV.
MC Quyền Linh chia sẻ hành trình tham gia hỗ trợ bà con thời dịch. Ảnh: MCV.
Lên top