Cuộc sống của NSƯT Vũ Linh, Kim Tử Long và các nghệ sĩ cải lương tài danh

NSƯT Vũ Linh, NSND Minh Vương và Kim Tử Long. Ảnh: NSCC, CTCC, LDO.
NSƯT Vũ Linh, NSND Minh Vương và Kim Tử Long. Ảnh: NSCC, CTCC, LDO.
NSƯT Vũ Linh, NSND Minh Vương và Kim Tử Long. Ảnh: NSCC, CTCC, LDO.
Lên top