Nhà văn Nguyên Hồng với Vùng mỏ

Nhà văn Nguyên Hồng với văn nghệ sĩ Quảng Ninh và cán bộ ngành Than. 
Từ trái sang: Nguyễn Sơn Hà (thứ 2), Nguyên Hồng (thứ 5), Lý Biên Cương (thứ 7), tháng 4.1982. Ảnh tư liệu gia đình cung cấp
Nhà văn Nguyên Hồng với văn nghệ sĩ Quảng Ninh và cán bộ ngành Than. Từ trái sang: Nguyễn Sơn Hà (thứ 2), Nguyên Hồng (thứ 5), Lý Biên Cương (thứ 7), tháng 4.1982. Ảnh tư liệu gia đình cung cấp
Nhà văn Nguyên Hồng với văn nghệ sĩ Quảng Ninh và cán bộ ngành Than. Từ trái sang: Nguyễn Sơn Hà (thứ 2), Nguyên Hồng (thứ 5), Lý Biên Cương (thứ 7), tháng 4.1982. Ảnh tư liệu gia đình cung cấp
Lên top