Nghệ sĩ Việt và điểm sáng đáng ghi nhận giữa ồn ào từ thiện, quảng cáo

Các nghệ sĩ Việt chung tay vì cộng đồng. Ảnh: NSCC.
Các nghệ sĩ Việt chung tay vì cộng đồng. Ảnh: NSCC.
Các nghệ sĩ Việt chung tay vì cộng đồng. Ảnh: NSCC.
Lên top