Phi Nhung nói về những ồn ào: Chưa bao giờ tự nhận là người tốt

Phi Nhung lên tiếng sau ồn ào. Ảnh: NSCC.
Phi Nhung lên tiếng sau ồn ào. Ảnh: NSCC.
Phi Nhung lên tiếng sau ồn ào. Ảnh: NSCC.
Lên top