Bài học từ sự phát ngôn "vạ miệng", bất nhất của nghệ sĩ Việt

Nghệ sĩ Việt thời gian qua có những phát ngôn vạ miệng, bất nhất khiến công chúng mất niềm tin. Ảnh: CTCC, cắt clip.
Nghệ sĩ Việt thời gian qua có những phát ngôn vạ miệng, bất nhất khiến công chúng mất niềm tin. Ảnh: CTCC, cắt clip.
Nghệ sĩ Việt thời gian qua có những phát ngôn vạ miệng, bất nhất khiến công chúng mất niềm tin. Ảnh: CTCC, cắt clip.
Lên top