Công trình trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Khách sạn 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng. Ảnh: AF.
Khách sạn 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng. Ảnh: AF.
Khách sạn 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng. Ảnh: AF.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top