Cho thuê đất trái thẩm quyền, công trình trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại

Khu đất được UBND thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) cho thuê không đúng thẩm quyền, nhưng công trình đến nay vẫn tồn tại. Ảnh: PV
Khu đất được UBND thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) cho thuê không đúng thẩm quyền, nhưng công trình đến nay vẫn tồn tại. Ảnh: PV
Khu đất được UBND thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) cho thuê không đúng thẩm quyền, nhưng công trình đến nay vẫn tồn tại. Ảnh: PV
Lên top