TPHCM: Kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm cấp phép xây dựng

Quận Thủ Đức để xảy ra nhiều công trình xây dựng sai phạm
Quận Thủ Đức để xảy ra nhiều công trình xây dựng sai phạm
Quận Thủ Đức để xảy ra nhiều công trình xây dựng sai phạm
Lên top