Chí Tài, Mai Phương và loạt nghệ sĩ tài hoa mất năm 2020: Nỗi buồn khó vơi!

Chí Tài và loạt nghệ sĩ mất năm 2020. Ảnh: Cắt phim, MV, CTCC.
Chí Tài và loạt nghệ sĩ mất năm 2020. Ảnh: Cắt phim, MV, CTCC.
Chí Tài và loạt nghệ sĩ mất năm 2020. Ảnh: Cắt phim, MV, CTCC.
Lên top