Vai diễn cuối của Chí Tài trước khi qua đời: Chân thật như chính đời ông

Hình ảnh Chí Tài xuất hiện trong tập cuối Chuyện xóm tui. Ảnh: ĐPCC
Hình ảnh Chí Tài xuất hiện trong tập cuối Chuyện xóm tui. Ảnh: ĐPCC
Hình ảnh Chí Tài xuất hiện trong tập cuối Chuyện xóm tui. Ảnh: ĐPCC
Lên top