Có một đôi bạn tri kỉ 23 năm mang tên Hoài Linh - Chí Tài

Chí Tài - Hoài Linh đôi bạn hơn 23 năm gắn bó. Ảnh: ĐPCC
Chí Tài - Hoài Linh đôi bạn hơn 23 năm gắn bó. Ảnh: ĐPCC
Chí Tài - Hoài Linh đôi bạn hơn 23 năm gắn bó. Ảnh: ĐPCC
Lên top