YouTube: Sơn Tùng, Blackpink, Jack hoạt động nổi bật thế nào trong 2020?

Sơn Tùng, Blackpink, Jack góp mặt trong MV nổi bật bật nhất YouTube Việt Nam. Ảnh: NSCC, MV
Sơn Tùng, Blackpink, Jack góp mặt trong MV nổi bật bật nhất YouTube Việt Nam. Ảnh: NSCC, MV
Sơn Tùng, Blackpink, Jack góp mặt trong MV nổi bật bật nhất YouTube Việt Nam. Ảnh: NSCC, MV
Lên top