80% lao động trong lĩnh vực du lịch tạm nghỉ việc, chuyển nghề

Ngành Du lịch Việt Nam cần đổi mới hình thức truyền thông, xúc tiến quảng bá. Ảnh: LĐ
Ngành Du lịch Việt Nam cần đổi mới hình thức truyền thông, xúc tiến quảng bá. Ảnh: LĐ
Ngành Du lịch Việt Nam cần đổi mới hình thức truyền thông, xúc tiến quảng bá. Ảnh: LĐ
Lên top