Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

Tỉnh Kiên Giang đặt ra mục tiêu hướng đến xây dựng TP.Phú Quốc văn minh, hiện đại, hài hòa và thân thiện. Ảnh: PV
Tỉnh Kiên Giang đặt ra mục tiêu hướng đến xây dựng TP.Phú Quốc văn minh, hiện đại, hài hòa và thân thiện. Ảnh: PV
Tỉnh Kiên Giang đặt ra mục tiêu hướng đến xây dựng TP.Phú Quốc văn minh, hiện đại, hài hòa và thân thiện. Ảnh: PV
Lên top