Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Uyên Linh: “Song ca với Bằng Kiều là niềm vui, chứ không áp lực“