Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng khi về ngồi ghế nóng The Voice