Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Hà bất ngờ khi Hồ Ngọc Hà dẫn đạo diễn phim Kong đến nghe mình hát