Sưu tập tranh, vui và hơn thế nữa…

Một tác phẩm của Nguyễn Minh (Minh phố) sẽ trưng bày trong triển lãm “Đa diện” tháng 7 tới tại Hà Nội.
Một tác phẩm của Nguyễn Minh (Minh phố) sẽ trưng bày trong triển lãm “Đa diện” tháng 7 tới tại Hà Nội.
Một tác phẩm của Nguyễn Minh (Minh phố) sẽ trưng bày trong triển lãm “Đa diện” tháng 7 tới tại Hà Nội.
Lên top