Họa sĩ Trần Khánh Chương qua đời ở tuổi 77

Họa sĩ Trần Khánh Chương. Ảnh Trần Vương
Họa sĩ Trần Khánh Chương. Ảnh Trần Vương
Họa sĩ Trần Khánh Chương. Ảnh Trần Vương
Lên top