Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng chúc Tết họa sĩ Trần Khánh Chương

Lên top