Quyền tẩy chay - sức mạnh nằm trong tay khán giả

Nếu không có làn sóng đòi tẩy chay của nghệ sĩ và khán giả, có thể Hương Giang chưa xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân.
Nếu không có làn sóng đòi tẩy chay của nghệ sĩ và khán giả, có thể Hương Giang chưa xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân.