Hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020):

Những kỷ vật giản dị của Bác chứa đựng giá trị, ý nghĩa lớn lao

Những hình ảnh, kỷ vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Những hình ảnh, kỷ vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Những hình ảnh, kỷ vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Lên top