Trân trọng từng kỷ vật về Bác

Các cán bộ lưu trữ bảo quản hiện vật tại kho lưu trữ hiện vật của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: SƠN TÙNG
Các cán bộ lưu trữ bảo quản hiện vật tại kho lưu trữ hiện vật của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: SƠN TÙNG
Các cán bộ lưu trữ bảo quản hiện vật tại kho lưu trữ hiện vật của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top