Hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm vào đúng ngày sinh nhật 19.5.1955, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam. Ảnh tư liệu: TTXVN
Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm vào đúng ngày sinh nhật 19.5.1955, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam. Ảnh tư liệu: TTXVN
Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm vào đúng ngày sinh nhật 19.5.1955, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam. Ảnh tư liệu: TTXVN
Lên top