hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh (19.5.1890 - 19.5.2020)

Ký ức không quên về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

Ông Trần Viết Hoàn - cận vệ bên cạnh Bác Hồ những năm 1966-1969, 
nguyên Giám đốc Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Vương Đông
Ông Trần Viết Hoàn - cận vệ bên cạnh Bác Hồ những năm 1966-1969, nguyên Giám đốc Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Vương Đông
Ông Trần Viết Hoàn - cận vệ bên cạnh Bác Hồ những năm 1966-1969, nguyên Giám đốc Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Vương Đông
Lên top