Nhà thiết kế Xuân Thu đưa nghệ thuật sơn mài vào áo dài

Nhà thiết kế Xuân Thu đưa văn hoá Việt vào thời trang Son. Ảnh: NVCC.
Nhà thiết kế Xuân Thu đưa văn hoá Việt vào thời trang Son. Ảnh: NVCC.