Đếm đầu tivi thu tác quyền âm nhạc: Chưa minh bạch, sẽ còn tranh cãi

Nhạc sĩ Phó Đức Phương (phải, ảnh) lại gây tranh cãi khi thông báo sẽ tiếp tục thu tiền tác quyền âm nhạc qua tivi trong phòng khách sạn. Ảnh: B.H
Nhạc sĩ Phó Đức Phương (phải, ảnh) lại gây tranh cãi khi thông báo sẽ tiếp tục thu tiền tác quyền âm nhạc qua tivi trong phòng khách sạn. Ảnh: B.H