Đà Nẵng, Quảng Nam không thụ động chờ khách du lịch

Phục hồi du lịch ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Phục hồi du lịch ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Phục hồi du lịch ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top