Cục Nghệ thuật biểu diễn: Đưa ra danh sách ca khúc cấm hát là không tưởng!

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Đào Đăng Hoàn trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Minh Khánh.
Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Đào Đăng Hoàn trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Minh Khánh.