Cây di sản hiếm hoi còn lại từ buổi đầu khai phá vùng đất Tây Nam bộ

Cây trôm khoảng 350 tuổi ở Long An, một trong rất ít cây cổ thụ còn lại từ buổi đầu khai khẩn vùng đất Tây Nam bộ. Ảnh: K.Q
Cây trôm khoảng 350 tuổi ở Long An, một trong rất ít cây cổ thụ còn lại từ buổi đầu khai khẩn vùng đất Tây Nam bộ. Ảnh: K.Q
Cây trôm khoảng 350 tuổi ở Long An, một trong rất ít cây cổ thụ còn lại từ buổi đầu khai khẩn vùng đất Tây Nam bộ. Ảnh: K.Q
Lên top