Nghề làm muối Bạc Liêu được công nhận di sản

Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (ảnh Nhật Hồ)
Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (ảnh Nhật Hồ)
Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (ảnh Nhật Hồ)
Lên top