“Di sản sống” của Đờn ca tài tử Nam bộ

Nhạc sư Vĩnh Bảo (phải sang) cùng nhạc sĩ Phạm Duy, GS.TS Trần Văn Khê biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại ĐH Illinois (Mỹ) vào năm 1971. 
Ảnh: Chụp lại ảnh tư liệu tại Nhà lưu niệm nhạc sư Vĩnh Bảo.
Nhạc sư Vĩnh Bảo (phải sang) cùng nhạc sĩ Phạm Duy, GS.TS Trần Văn Khê biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại ĐH Illinois (Mỹ) vào năm 1971. Ảnh: Chụp lại ảnh tư liệu tại Nhà lưu niệm nhạc sư Vĩnh Bảo.
Nhạc sư Vĩnh Bảo (phải sang) cùng nhạc sĩ Phạm Duy, GS.TS Trần Văn Khê biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại ĐH Illinois (Mỹ) vào năm 1971. Ảnh: Chụp lại ảnh tư liệu tại Nhà lưu niệm nhạc sư Vĩnh Bảo.
Lên top