Viên chức muốn thôi việc, cần thủ tục gì?

Khoản 3 Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về thủ tục giải quyết thôi việc. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Khoản 3 Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về thủ tục giải quyết thôi việc. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Khoản 3 Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về thủ tục giải quyết thôi việc. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top