Luật viên chức

Viên chức có được hưởng biên chế suốt đời không?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Lan hỏi: Có phải người đã trở thành viên chức thì được hưởng biên chế suốt đời không?

Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Trần Huyền Trang hỏi: Tôi được biết viên chức không được thành lập doanh nghiệp, nhưng viên chức có được quản lý doanh nghiệp tư nhân với chức danh giám đốc hay không? 

Những nội dung chủ yếu trong hợp đồng làm việc của viên chức

Bảo Hân (T/H) |

Điều 25 Luật Viên chức 2010 (sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định về các loại hợp đồng làm việc của viên chức như sau:

Cán bộ công chức được hưởng quyền lợi gì?

QUỲNH CHI |

Bên cạnh trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện, cán bộ công chức còn được hưởng một số quyền lợi. 

Có được nâng ngạch công chức khi đã có bằng đại học không?

Bảo Hân (T/H) |

Khoản 8 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về nâng ngạch công chức như sau:

Phương thức tuyển dụng công chức 2022

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài đáp ứng các điều kiện thi tuyển công chức, công dân cần nắm các phương thức tuyển dụng công chức 2022. 

Khi nào viên chức được thay đổi công việc khác?

LƯƠNG HẠNH |

Không chỉ riêng viên chức mà người lao động nói chung, có nhiều trường hợp được thay đổi công việc khác. Việc chuyển công việc khác của viên chức được quy định tại Điều 31 Luật Viên chức. 

3 trường hợp viên chức được "biên chế suốt đời"

QUANG MINH |

Viên chức khi trúng tuyển sẽ được ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập. 

Lương của viên chức được tính như thế nào sau khi thay đổi công việc?

QUANG MINH |

Theo quy định pháp luật, khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

Quyền lợi của viên chức khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn so với quy định

QUANG MINH |

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thì lương, chế độ, chính sách khác vẫn giữ nguyên.

Lương của viên chức được pháp luật quy định như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được pháp luật quy định như thế nào là điều nhiều bạn đọc quan tâm. 

Viên chức có được nghỉ không lương 1 tháng không?

Bảo Hân (T/H) |

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Viên chức 2010, quyền của viên chức về nghỉ ngơi như sau:

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn cần lưu ý những gì?

Minh Hương |

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn cần nắm được các chế độ, công việc theo Nghị định 50/2022/NĐ-CP.

Quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hà Minh (Hà Nội) hỏi: Viên chức được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong những trường hợp nào? Thời hạn thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc được quy định ra sao? 

Nhóm đối tượng nào được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển?

Bảo Hân |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hương (Bắc Giang) hỏi: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện đối với những đối tượng nào? Nội dung, hình thức xét tuyển công chức được pháp luật quy định ra sao? 

Viên chức đi biệt phái được hưởng những quyền lợi gì?

Bảo Hân (T/H) |

Pháp luật có quy định viên chức được cử đi biệt phái tối đa bao nhiêu lần không? Viên chức được cử đi biệt phái được hưởng những quyền lợi gì? Bạn đọc Nguyễn Huỳnh Anh (Nam Định) hỏi. 

Viên chức có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp không?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hải (Vĩnh Phúc) hỏi: Theo tôi được biết, công chức không bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, vậy viên chức có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không? 

Viên chức khác với người lao động như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Thái Dương (Hà Nam) hỏi: Viên chức và người lao động khác nhau như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành? 

Viên chức có quyền thành lập doanh nghiệp không?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Văn Nam (Hà Nội) hỏi: Tôi là viên chức. Theo quy định, tôi có quyền thành lập doanh nghiệp hay không? 

Công chức và viên chức khác nhau như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Lê Hà (Bắc Giang) hỏi: Phân biệt công chức và viên chức như thế nào? Có những điểm gì giống và khác nhau giữa công chức và viên chức?