Thủ tục thôi việc

Công nhân quốc phòng thôi việc được hưởng chế độ thế nào?

thu phương |

Bạn đọc có email longlexxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là công nhân quốc phòng. Xin hỏi, quyền lợi của tôi khi thôi việc được quy định thế nào?

Thủ tục giải quyết thôi việc đối với công chức thế nào?

phương dung |

Tôi là công chức, vì lý do cá nhân nên dự định xin thôi việc. Xin hỏi, thủ tục giải quyết thôi việc đối với công chức được thực hiện như thế nào?

Viên chức muốn thôi việc, cần thủ tục gì?

phạm hằng |

Tôi đang là viên chức tại một trường tiểu học và tôi muốn thôi việc. Thủ tục giải quyết thôi việcđối với viên chức được quy định như thế nào?