Vay vốn trả lương cho người lao động tối đa được bao nhiêu?

Mức vay vốn tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Ảnh minh  họa: Quang Duy
Mức vay vốn tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Ảnh minh họa: Quang Duy
Mức vay vốn tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Ảnh minh họa: Quang Duy
Lên top