Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thử việc hơn 5 tháng không ký HĐLĐ được không?