Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đối tượng nào được sử dụng bình xịt hơi cay?