Dắt súc vật trên đường gây cản trở giao thông, bị xử phạt thế nào?

Lên top