Đề nghị xử lý nghiêm những vi phạm an toàn giao thông đường thuỷ

Đề nghị xử lý nghiêm những vi phạm an toàn giao thông đường thuỷ. Ảnh minh hoạ Ldo.
Đề nghị xử lý nghiêm những vi phạm an toàn giao thông đường thuỷ. Ảnh minh hoạ Ldo.
Đề nghị xử lý nghiêm những vi phạm an toàn giao thông đường thuỷ. Ảnh minh hoạ Ldo.
Lên top