Siết chặt quản lý trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.
Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.
Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.
Lên top