Tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông vào buổi đêm

Ngoài kiểm tra ban ngày, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông buổi đêm. Ảnh: Phạm Đông.
Ngoài kiểm tra ban ngày, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông buổi đêm. Ảnh: Phạm Đông.
Ngoài kiểm tra ban ngày, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông buổi đêm. Ảnh: Phạm Đông.
Lên top