TPHCM: Họp chợ chiếm dụng lòng lề đường gây mất an toàn giao thông

Chính quyền địa bàn cần phải kiên quyết và quyết liệt dẹp chợ cóc, chợ tạm để trả lại sự thông thoáng cho con đường. Ảnh Đặng Đức
Chính quyền địa bàn cần phải kiên quyết và quyết liệt dẹp chợ cóc, chợ tạm để trả lại sự thông thoáng cho con đường. Ảnh Đặng Đức
Chính quyền địa bàn cần phải kiên quyết và quyết liệt dẹp chợ cóc, chợ tạm để trả lại sự thông thoáng cho con đường. Ảnh Đặng Đức
Lên top