Có bị trừ chế độ thai sản khi hưởng BHXH một lần?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE