Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khánh thành mô hình thí điểm xã hội hóa trạm y tế phường - xã